0
din varukorg 0,00 kr

Nyligen tillagda objekt

Inga produkter

Leverans Gratis frakt!
Skatt 0,00 kr
Totalt: 0,00 kr

Priser inkl. moms

Gå till i vagn Till kassan

Produkten tilllagd i din varukorg

Kvantitet
Totalt:

Det är 0 artiklar i din varukorg. Det är 1 artikel in din varukorg.

Totalt antal produkter: (inkl. moms)
Totalt frakt: (inkl. moms) Gratis frakt!
Skatt 0,00 kr
Totalt: (inkl. moms)
Fortsätt shoppa Gå till kassan

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

 

1. Avtal mellan kund och Topguard Security AB.

1.1. Följande villkor ska gälla för alla beställningar som kunden (”du”) gör hos Topguard Security AB (”Topguard” eller ”vi”) på http://www.topguard.se (”Webbplatsen”).

1.2. Genom att använda Webbplatsen och/eller beställa samtycker du till att bli bunden av dessa villkor (”Avtalet”).

1.3. Kontrollera att du har läst och förstått avtalsvillkoren innan du gör en beställning.

1.4. Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra och justera Avtalet eller andra villkor och meddelanden utan att informera dig i förväg. Den version av Avtalet som kommer att gälla för din beställning kommer att vara den version som finns på Webbplatsen vid tidpunkten för din beställning.


2. Pris, leveransavgifter och tillgänglighet.

2.1. De priser som visas på Webbplatsen är inklusive mervärdeskatt enligt lag men exklusive eventuell leveransavgift.

2.2. Leveransavgiften för varje order är SEK 0, oavsett den beställda varans storlek eller vikt.

2.3. Alla uppgifter om priser och tillgänglighet som anges för varorna anges med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande. Vi gör vårt bästa för att förse dig med den mest korrekta, allra senaste informationen om prissättning och tillgänglighet. Emellertid kan några varor på vår Webbplats vara felaktigt prissatta eller inte längre tillgängliga vid den tidpunkt som du beställer.

2.4. Om ett felaktigt pris anges för en vara (t.ex. på grund av skrivfel) har vi rätt att vägra att ta emot nya beställningar eller annullera redan gjorda beställningar avseende den vara som angivits med felaktigt pris, oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kredit- eller bankkort har belastats eller ej. Om en varas rätta pris är lägre än vårt angivna pris kommer vi att fakturera det lägre priset och sända varan. Om varans rätta pris är högre än det pris som angivits av oss kommer vi att annullera din beställning och informera dig om den felaktiga prisangivelsen och att din beställning annulerats.

2.5. Om vi, oavsett när, inte anser oss kunna fullfölja din beställning, kommer vi att meddela dig detta via mejl och vi kommer att annullera din beställning avseende den varan.

2.6. Om någon vara i din beställning är slut i lagret och vi inte kan leverera den till dig inom 30 dagar räknat från datum för din beställning kommer vi att underrätta dig om dröjsmålet och du kommer att ha möjlighet att häva din beställning om du så önskar genom att följa de anvisningar som ges i meddelandet och få återbetalning utan skäligt dröjsmål. Om varan är slut på lagret under en tid av 60 dagar räknat från datum för din beställning kommer vi att annullera beställningen av den varan och du kommer att få en återbetalning.


3. Beställning/ingående av avtal

3.1. Du kan beställa varor av oss via vår Webbplats eller i butik.

3.2. Endast personer över 18 år kan göra en beställning.

3.3.  När du har gjort en beställning och förutsatt att du har meddelat oss din mejladress kommer du att få en bekräftelse via mejl. Om vi av något skäl inte kan fullgöra din beställning, kommer vi att informera dig så snart som möjligt. I de fall betalning redan har genomförts kommer återbetalningen ske till ditt konto eller det kort som du betalade med att krediteras.


4. Leverans

4.1. Topguard gör sitt yttersta för att godkänna och hantera beställningar på bästa möjliga sätt, och strävar efter att leverera din beställning till en bostadsadress inom Sverige.

4.2. Topguard gör sitt bästa för att leverera beställda varor så fort som möjligt och i den ordning som beställningarna gjorts. Vi har som mål att leverera inom 2-4 arbetsdagar från bekräftelse av beställningen.

4.3. När du väl har gjort din beställning kommer du att få uppgifter om förväntad leveranstid m.m.

4.4. Varor som levereras till dig kommer att vara Topguards egendom tills full betalning erlagts för varorna. Risken för skada och förlust av varorna övergår till dig när du eller den tredje part som du har utsett har tagit varorna i besittning.


5. Ångerrätt

5.1. Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar (med början dagen efter leverans av din beställning) utan att ange något skäl d.v.s. rätt att frånträda din beställning och erhålla full återbetalning exklusive leveranskostnader. Du står för returkostnader.

5.2. Meddela oss skriftligt via mejl om du önskar annullera din beställning [Service@topguard.se] inom ångerfristen om 14 dagar. Om du väljer att frånträda din beställning ska du returnera varan i oförändrat skick senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill frånträda din beställning. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna som beror på en hantering utöver vad som krävs för att kunna fastställa varans art, egenskaper och funktion. Detta betyder främst att varan inte får ha skadats, smutsats, tvättats, ändrats eller burits (i annat syfte än att prova varan) och att originalförpackning, etiketter och prislappar fortfarande är intakta. Bestämmelserna häri begränsar inte gällande lagstadgade rättigheter. Mottagarfrakt accepteras inte och varan kommer i sådant fall att returneras till avsändaren.

5.3. Vi kommer att göra återbetalning till ditt konto eller kreditera det bank- eller kreditkort som användes för att köpa varan. Detta kommer att ske inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om frånträdande. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varan eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varan, vilket som än inträffar först.


6. Returgaranti

6.1. Utöver ångerrätten enligt punkt 5. accepterar vi returer enligt följande. Vi accepterar endast returer av varor under förutsättning att varan har bevarats i oförändrat skick. Detta betyder främst att varan inte får ha skadats, smutsats, tvättats, ändrats eller burits (i annat syfte än att prova varan) och att all originalförpackning, alla etiketter och prislappar fortfarande är intakta.

Defekta varor, transportkostnader, felleverans: Om du inte är nöjd med varan p.g.a. uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport eller om fel vara har levererats till dig kommer du att ersättas till fullo, inklusive återbetalning av leveransavgiften och den kostnad som du haft för att returnera varan till oss. För att få rätt till återbetalning måste du returnera varan till oss inom 28 dagar från det datum då vi tillhandahåller varan till fraktföraren för leverans till dig samt iaktta nedanstående returförfarande. Mottagarfrakt accepteras inte och varan kommer i sådant fall att returneras till avsändaren.

Övriga returer: Du kommer att erhålla full återbetalning för alla returer som inte gäller defekta varor, transportskador eller felleverans exklusive en återbetalning av leveransavgiften. Du svarar dock för kostnaden för att returnera varan till oss. För att få rätt till återbetalning måste du returnera varan till oss inom 28 dagar från det datum då vi tillhandahåller varan till fraktföraren för leverans till dig samt iaktta nedanstående returförfarande. Mottagarfrakt accepteras inte och varan kommer i sådant fall att returneras till avsändaren.

6.2. För att utnyttja vår returgaranti skall du meddela oss via mejl [service@topguard.se] och returnera varan till oss i oförändrat skick, allt inom returperioden om 28 dagar. Topguard Service kommer att informera dig om returförfarandet och tillhandahålla en returadressetikett via mejl.

6.3. Full återbetalning kommer att ske inom 30 dagar från det att vi erhållit din returnerade vara, i förekommande fall exklusive leveranskostnaden och returkostnaden som ovan beskrivs. Vi kommer att göra återbetalning till ditt konto eller kreditera det kredit- eller bankkort som användes för att köpa varan.


7. Betalningssätt

7.1. Du måste betala för varan innan leverans. Du kan lägga in dina betalningsuppgifter vid den tidpunkt då du lägger din beställning genom att använda ett giltigt kredit- eller bankkort (VISA, Mastercard, Maestro eller Electron). Ditt kredit- eller bankkort kommer att belastas direkt när ditt köp är genomfört.

7.2. Topguard förbehåller sig rätten att kontrollera giltigheten av kredit- eller bankkortet, dess kreditstatus i förhållande till värdet av beställningen och om uppgifterna om köparens adress är korrekt. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.


8. Ansvar

8.1. Inget i detta Avtal utesluter eller begränsar vårt ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

8.2. Vi tar ansvar för eventuella personskador eller dödsfall som orsakas genom vårdslöshet från vår, våra medarbetares eller agenters sida. Vi utesluter inte vårt ansvar för felaktig information som vi medvetet lämnat vid ingående av avtal, vare sig sådan information ges av våra medarbetare eller andra representanter för Topguard. Om vi bryter mot detta Avtal förutsätter skadeståndsskyldighet att förlusterna är en rimligen förutsebar konsekvens därav.

8.3. Vi ansvarar inte för indirekta skador eller förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt detta Avtal där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

8.4. Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på vår Webbplats är begränsade till det totala beloppet för din beställning.


9. Integritetspolicy

Den här Integritetspolicyn gäller personuppgifter som samlas in av oss i samband med att du beställer en vara från Webbplatsen.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi samlar in, använder och yppar dina personuppgifter i enlighet med den här Integritetspolicyn.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna bearbeta din beställning, kontakta dig i händelse av problem med leveransen av din beställning, svara på dina frågor, informera dig om nya eller ändrade erbjudanden, utföra kreditkontroller, genomföra betalningstransaktioner för de köp du gör online, analysera dina personuppgifter för att förse dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information och för att bekräfta att du har rätt ålder för att få beställa varor av oss via vår Webbplats.

Vi kan även skicka information till dig om oss, om Webbplatsen, våra varor, kampanjer och nyhetsbrev. Om du inte vill ha sådan information, vänligen meddela oss detta genom att skicka ett mejl till [info@topguard.se].

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra åtaganden eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Efter det kommer dina personuppgifter att raderas. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registretat om dig. Du kan begära ett registerutdrag genom att skicka ett mejl till [info@topguard.se]. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att meddela oss via mejl [info@topguard.se].

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra företag i vår koncern. Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje part för en sådan användning av uppgifterna som anges i denna Integritetspolicy. Vi kan t ex behöva en tredje parts hjälp för att leverera varor till dig, att hjälpa oss ta emot betalningar från dig, analysera data och för att assistera oss i vår marknadsföring.

I övrigt kommer vi inte att sälja eller röja dina personuppgifter till tredje part såvida det ej är föreskrivet i lag.


10. Färger

Vi kan inte garantera att de färger som visas exakt återger färgerna på den faktiska varan. De färger som återges beror på inställningarna.


11. Garanti

Vi tillämpar gällande konsumentlagstiftning med avseende på garanti. Om du vill reklamera material- eller tillverkningsfel i varan som vi har levererat, inklusive skada under transport, se vad som står ovan i punkt 6.1. om defekta varor, transportskador och felleveranser.


12. Endast personlig och icke-kommersiell användning, endast för slutanvändare

Om inget annat anges får du endast använda varor för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte i kommersiellt syfte distribuera eller sälja varor som du erhåller från Webbplatsen. Du måste vara slutanvändare för att kunna köpa produkter från Webbplatsen. Återförsäljare har inte rätt att köpa något från Webbplatsen.


13. Överlåtelse

Topguard förbehåller sig rätten att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part utan att lämna föregående meddelande till dig.


14. Elektronisk kommunikation

När du besöker den här Webbplatsen eller sänder mejl till oss så kommunicerar du elektroniskt med oss. Du samtycker till att motta meddelanden från oss på elektronisk väg. Vi kommer att kommunicera med dig via mejl eller genom att lägga in meddelanden på denna Webbplats. Du bekräftar att alla avtal, meddelanden, uppgifter och annan information som vi förser dig med på elektronisk väg uppfyller alla juridiska krav på att kommunikationen i fråga är skriftlig.


15. Bolagsinformation

Webbplatsen upprätthålls av Topguard Security AB med organisationsnummer 556705-3425 med huvudkontor på adressen Sveavägen 166, 11346 Stockholm, Sverige och med momsregistreringsnummer SE55670534251.

Kontaktinformation: service@topguard.se


17. Tillämpning lag och tvister

17.1. Genom att besöka denna Webbplats samtycker du till att svensk lag, utan beaktande av dess internationellt privaträttsliga kollisionsnormer, skall tillämpas på Webbplatsen och Avtalet och på alla tvister av vilket slag det vara må som kan uppkomma mellan dig och oss.

17.2. Tvist som på något sätt har samband med ditt besök på Webbplatsen eller med varor som sålts eller distribuerats av oss via Webbplatsen skall slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med svensk lag om skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Stockholm, Sverige på svenska.


PayPal

Var god vänta ...